Pro bono projecten

Carel assisteert op een pro bono basis jongeren bij het verkrijgen van basisvaardigheden betreffende etiquette. Dat gebeurt in groepssessies waarbij aan de hand van vragenlijsten en voorgesprekken bepaalde onderwerpen worden behandeld.

Afbeeldingsresultaat voor houten kruisje                                         Afbeeldingsresultaat voor hoofddoek

Bijzondere aandacht daarbij gaat ook uit naar jongeren met een allochtone achtergrond, voor wie bepaalde zaken niet vanzelfsprekend zijn, en die anders aankijken naar gewoonten en regels die in Nederland gelden. In sessies met jongeren uit verschillende culturen wordt vanuit begrip voor elkaars cultuur en uitleg van elkaars gewoonten en etiquetteregels getracht de overeenkomsten te zoeken in plaats van de tegenstellingen.