Groepssessies zakelijke etiquette

seminarZakelijke etiquette in groepssessies

Werkgevers besteden jaarlijkse opleidingsbudget-ten die kunnen oplopen tot 5% (of nog meer) van de loonsom van de werknemers. Het betreft dan primair typisch vakmatige opleidingen: vergroting van de kennis van de werknemer op zijn of haar vakgebied. Cursussen wellevendheid moeten eigenlijk standaard deel moeten uitmaken van opleiding van werknemers.

Kennis van zakelijke etiquette maakt het leven prettiger. Wanneer je de regels van het spel kent, kun je je focussen op het werk dat je moet doen. Je hoeft niet de hele tijd na te denken of je het wel goed doet, of men misschien vindt dat je dingen niet goed doet en je continue beoordeelt. Je kunt je zo vanuit een zekere situatie bezig houden met je vak.

In sessies van een dagdeel worden de essentialia van zakelijke etiquette aan groepen uiteengezet, zoals de basisregels van omgang met elkaar; omgang op het werk; besprekingen met klanten; recepties en bijeenkomsten; kleding en persoonlijke hygiëne; eten en drinken. Hoe presenteer je je? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Wanneer kun je tutoyeren? Wat is de telefoonetiquette? Hoe kleed je je? Al deze zaken en nog veel meer komen in een dagdeel aan de orde.

Aansluitend kunnen rollenspelen plaatsvinden waarbij situaties nagespeeld worden: ontvangst van klanten, hoe je te gedragen op een receptie, hoe om te gaan met een lastige klant. Ook kunnen aansluitend tafelmanieren aan de orde komen.