Andere culturen

Wij doen het als Nederlanders internationaal niet slecht. Dat komt omdat wij goede zakenmensen zijn, in het algemeen vriendelijk, en doorgaans bereid compromissen te zoeken. Daar staat tegenover dat wij, ook weer gemiddeld genomen, veel te direct, op het botte af, zijn, en behoorlijk a-cultureel. Wij denken er niet bij na dat mensen uit andere culturen misschien onze directe manier van doen helemaal niet op prijs stellen. Het gaat voor mensen uit veel andere culturen niet altijd om de laagste prijs. Andere zaken als vertrouwen, het opbouwen van een relatie en empathie zijn minstens zo belangrijk.

Chinese buiging

Het betekent niet dat wij in onze contacten de andere cultuur moeten kopiëren, maar kennis van de andere cultuur, en begrip waarom men dingen anders doet en benadert, zal het zakendoen aanmerkelijk vergemakkelijken. Een van de meest pregnante verschillen is dat mensen uit veel andere culturen (het begint al met onze Zuiderburen) eerst een vertrouwensband op willen bouwen; dus niet meteen over zaken willen beginnen. Maar ook andere zaken zijn belangrijk: zo persoonlijk als wij meteen willen zijn is voor hen een inbreuk op hun privacy. Lichamelijk contact is voor mensen uit veel culturen iets dat pas mogelijk is wanneer men elkaar langer kent.

Lastig is dat er zoveel andere culturen zijn, en dat die allemaal weer andere gewoonten en manieren van doen hebben. Kennis van de cultuur van de mensen met wie men zaken wil doen kan de kans op succes aanmerkelijk verbeteren.